Thursday, October 20, 2005

Ang Ubuntu, ang Pinoy, ang baguhan (newbie)

Kasaysayan at karanasan ng isang baguhan sa Ubuntu na kinuwento sa wikang pinoy na pinoy!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home